Kina — trafiken — växthuseffekten

trafik.jpg

Antalet bilar i Beijing ökar med tusen stycken. Per dag!

Jag vet inte vad siffran är för Shanghai, men eftersom denna stad har cirka dubbelt så många invånare som Beijing (15 miljoner gentemot åtta) så borde den ligga runt 2.000 stycken. En otrolig ökningstakt, som självklart sätter sina spår.

Lägg till detta mångdubbelt så många tvåtaktmotordrivna mopeder så förstår du att Kinas trafik bidrar i mycket hög grad till växthuseffekten.

Jag ser en hel del reklam för miljöbilar i shanghai, men hittills har jag inte sett en enda rulla på gatorna. Möjligen bortsett från poliser som kör elektriska golfbilar på trottoarer och små elektriska skotrar (kallade “silent death”, då man inte hör dem komma). Mest slående för en besökare är annars trafiksäkerhetssituationen.

Trafikkulturen präglas av en tid då bilar knappt fanns. Den är kulturellt intressant, eftersom trafikregler inte verkar existera i befolkningens medvetande. Istället vill man till varje pris behålla frid — det vill säga undvika krockar och överkörningar. Jag fick tidigt rådet att “dont make any sudden moves” då jag passerar gator. Detta system av minimal friktion fungerar någorlunda, då bilar konstant kör mot rött över övergångsställen.

Men för en utomstående står det klart att det behövs en trafikpolitisk kulturrevolution.

Det dör 600 personer i trafiken i Kina. Varje dag. Förarutbildningen är tydligen patetisk. Några timmar på en övningsbana — och sedan ut i den kaotiska Shanghaitrafiken. Bilar, cyklar, mopeder, fotgängare och kärror väller in från alla håll samtidigt. Och då en krock mellan en cykel och en fotgängare kunde resultera i blåmärken blir det nu döden istället.

Hur den stormande bilismen ska undvika att bli en global uppvärmnings-katastrof vete fåglarna.

Leave a Reply