Kontakt

Mobil 0704-56 22 97 Epost henrik@webbsidor.com Kontor, se www.tricorder.se

Mobil 0704-56 22 97
Epost henrik@webbsidor.com

Kontor, se www.tricorder.se

View Henrik Arnstad's profile on LinkedIn

0 Comment

  1. David Smeds
    December 9, 2006 - 1:38 am

    Jag lyssnade runt 24.00 på samtalet mellan dig och prof. Meinander. Han påstod att du inte kunde visa på fakta. Jag är släkt med en som var sjukvårdare och fånge i finskt svältläger. Detta läger låg inte i karelen utan nära Uleåborg. Du talar sannt. Två personer finns i livet som kan vittna. Båda är finlandssvenskar och kan helt omkullkasta Meinanders felaktiga dementier.

Comments are closed.