Kontakt

Mobil 0704-56 22 97
Epost henrik@webbsidor.com

Kontor, se www.tricorder.se

View Henrik Arnstad's profile on LinkedIn

One comment

  1. David Smeds

    Jag lyssnade runt 24.00 på samtalet mellan dig och prof. Meinander. Han påstod att du inte kunde visa på fakta. Jag är släkt med en som var sjukvårdare och fånge i finskt svältläger. Detta läger låg inte i karelen utan nära Uleåborg. Du talar sannt. Två personer finns i livet som kan vittna. Båda är finlandssvenskar och kan helt omkullkasta Meinanders felaktiga dementier.

Comments are closed.

Back to Top