Förarlöst flyg attackerade i Pakistan

 predator.jpg

Den amerikanska vapentekniken tycks ha tagit ett steg framåt, noterar jag via Reuters.

Ett förarlöst flygplan av typen Predator har genomfört en attack i Pakistan. Flygplanet har traditionellt enbart använts för spaning. Men nu har det tydligen även bestyckats med missiler.

Ännu ett steg mot framtidens krig — ett krig utan människor som bemannar vapensystemen. Drömmen för militärt aggresiva stormakter där det demokratiska statsskicket sätter en gräns för vad allmänheten accepterar i fråga om egna förluster.

Leave a Reply