Diktaturen består i Kina

Närmast en icke-nyhet, men ändå: Kinas president Hu Jintao — som nyligen besökte Sverige — har i ett tal svurit upprätthålla diktaturen i Kina. Enpartisystemet ska bestå. Läs mer på International Herald Tribunes webb.

One Comment

Leave a Reply