Kissinger tror inte på seger i Irak

Den gamle ärkeskurken Henry Kissinger tror inte att USA kan segra i Irak, enligt CNN

If you mean by clear military victory an Iraqi government that can be established and whose writ runs across the whole country, that gets the civil war under control and sectarian violence under control in a time period that the political processes of the democracies will support, I don’t believe that is possible.

Läs mer på: www.cnn.com

USA:s situation påminner mig on ett skämt som ska ha florerat i mitten av andra världskriget:

Tyskland 1940: Vi har segrat
Tyskland 1941: Vi ska segra
Tyskland 1942: Vi måste segra

Och så gick det som det gick …

One comment

  1. j

    Va spännande. Kissinger är verkligen en ärkeskurk i många avseenden, speciellt under de hemliga bombningarna av Kambodja, kanske ett av Vietnamkrigets smutsigaste och mest tragiska kapitel. Sen gjorde han något som var bra också, efter Jom Kippur-kriget 1973 vred han om armen på israelerna och lyckades med konststycket att få dem att lämna Sinai, det lade grunden till freden mellan Egypten och Israel.
    För att återgå till Irak tycker jag att en uppdelning av landet kanske är det bästa i detta läge. Låt kurderna styra sitt i norr och dela mellan shia- och sunni i söder. Då kanske USA kan åka hem med svansen mellan benen. Kanske kan de tveka nästa gång ett idiotisk och ur geopolitisk synvinkel tvivelaktigt anfallskrig kommer på tal.

    (fasen, nu har jag tyckt igen, kanske var det det som var problemet med min blogg, det var aldrig nån som tyckte emot)

Leave a Reply

Back to Top