FN fördömer Israels våld i Gaza

FN:s generalförsamling fördömer Israels attacker mot Gazaremsan, med rösterna 156 mot 7. Detta efter att USA stoppat ett fördömande i säkerhetsrådet, med hjälp av sitt veto.

Läs mer på Al-Jazeeras nyhetswebb:
http://english.aljazeera.net

Fördömandet påverkar — föga förvånande — inte ockupationsmakten Israel ett dugg:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6161490.stm

Personligen drömmer jag om ett förenat och sekulärt Israel-Västbanken-Gaza — där judar och araber lever i fred som de nästan alltid har gjort, innan vi västerlänningar kom med kolonialism. Och där ingen folkgrupp har överhöghet i statsbildningen. En sann demokrati. Dit är resan lång.

USA:s hållning är inte Israelvänlig. Den är Israelhatande.

5 Comments

 1. j

  I denna fråga har vi något olika åsikter. Jag håller inte med dig 🙂

  jag tycker en tvåstatslösning är den bästa, precis som var tänkt från början 1947. Back to the basic. Två demokratiska stater där alla är garanterade fri och rättigheter och där man får leva sitt liv i fred. Med tiden kommer dessa att växa samman precis som Europas länder har kommit varandra när genom utmärkta EU, men i detta läge måste grupperna delas upp.
  Bildandet av Israel har ingenting med kolonialism att göra utan ett resultat av antisemitismen i Europa och att återvändandet till Jerusalem är en del av den judiska traditionen och religionen.
  Kolonialism bygger på att stormakter vill kontrollera områden för att det är bra för dem ur geopolitisk synvinkel eller för att det är bra för deras handel. T ex spanjorerna i Mexico eller belgarna i Kongo.
  Stormakterna efter andra världskriget stödde inte Israel 1948 med vapen eller på annat sätt. Detta stöd har tillkommit senare. USA kom med sitt stöd först lång senare. Sedan drev kalla kriget fram en utveckling där USA och Sovjet delade upp världen i maktsfärer. Israel hamnade under USAs vingar och Egypten/Syrien under Sovjets. Det är ren och skär kalla kriget-politik. VI i Sverige fanns också under USAs vingar. Vi mottog Marshall-hjälp bland annat.
  Jag avskyr också Israels politik och agerande men denna konflikt är långt mycker mer komplicerad än att det var fråga om kolonialism, vilket det inte var.

  mvh
  Johan som varit på Skansen idag med barnen 🙂

 2. När Ottomanska imperiet skulle besegras under första världskriget ville kolonialmakten Storbritannien ha understöd från både judar och arabar i området. I princip lovade man dem bägge samma område — Palestina — i gengäld. Utan att ha en tanke på att infria löftet efteråt.

  När FN sedan skapade Israel 1948 gjordes detta utan att ha förankrat tanken hos grannländerna, som ju mycket riktigt anföll direkt. Även det ett mycket kolonialistiskt tankesätt hos FN. Med känt resultat, även om Israels ockupationer är något annat än konflikterna mellan Israel och grannländerna.

 3. j

  hallå

  På ettan har du rätt men den händelseutvecklingen har inget direkt orsakssamband med tillblivelsen av Israel. Britterna lovade både judar och araber men de lurade båda också, på 30-talet stoppade de den judiska invandringen.

  På tvåan tycker jag du har fel och här är min argumentation för det.
  FN bildade inte Israel utan så här gick det till:
  Judar flydde till Palestina som ett resultat av antisemitismen i Europa och det faktum att det som kallats “landet Israel” och Jerusalem har en lika central plats i den judiska religionen som Muhammed och Jesus har inom Islam och kristendom. Britterna lovade både, som nämnts ovan, och konflikten bröt ut med start 1922 då araberna förstod att britterna lovat landet till både araber och judar. Konflikten fördjupades efter flera blodiga dåd från båda sidor. Terroriister från båda drev utvecklingen mot krig. Britterna kunde inte styra utvecklingen utan lämnade över saken till den nybildade världsorganisationen FN.
  FNs grund fanns i Atlantdeklarationen då Roosevelt lyckats övertala Churchill att erkänna folkens självbestömmande (alltså precis tvärtemot kolonialismen) Problemet i Palestina var ju att det fanns två folk som ville självbestämma och vad gör man då?
  FN bildade en grupp där flera neutrala länder, däribland Sverige, tog sig an frågan (det för att det inte skulle uppfattas som kolonialt från stormakternas sida) En majoritet av dem, däribland Sverige, kom fram till att Palestina borde delas i en judisk och en arabisk stat. Detta röstades igenom, med en majoritet. Araberna röstade som bekant emot, men då ska man hålla i minnet att FN röstade ju alltså också för en arabisk stat.
  Sedan bestämde britterna att de skulle lämna Palestina den 14 maj 1948 och samma dag utropades staten Israel. FN gjorde ingenting i detta skede, organisationen varken skyddade Israel eller såg till att den utlovade arabiska statsbildningen kom till stånd. Istället blev det krig. Alla Israels grannländer anföll Israel som lyckades slå tillbaka med hjälp av vapen från Tjeckoslovakien.
  Med andra ord, precis som otaliga andra länder bildades Israel genom krig och folkförflyttningar/flyktingar. Men kan tycka olika om det var rätt att Ben Gurion utropade staten eller att araberna gick till anfall istället för att ge palestinaaraberna det land de hade rätt till. Man kan diskutera om det var rätt att nybildade Israel skulle få 55 procent och araber 45, men kolonialt var det inte. Stormakterna styrde inte händelseutvecklingen i FN och det fanns inget perspektiv med som gällde handel eller naturresurser. Stormakterna stred inte i 1948-års krig. Det finns ingen olja eller annat värdefullt som västvärlden kan tänkas vilja komma åt. USA starka Israel-stöd kom först under Johnson-administrationen.
  Världens länder röstade om ett förslag som neutrala länder kläck och sedan följde krig. Så bildades Israel.

  Men nu ska jag inte störa dig mer i redigeringen.

Leave a Reply