Apple och dess varumärke

Jag har just avslutat ett större reportage för UR som bland annat tar upp dataföretaget Apples världsmästarskap i varumärkesbyggande (“branding”). Jag fick denna länk mejlad till mig — en krönika av Mark Morford som roligt och smart tar upp ämnet. Ett citat:

I have right here in my hot little hands that actually aren’t all that little and are only slightly warm at the moment a brand new lick-ready smooth-as-love Apple MacBook Pro Core 2 Duo Super Orgasm Deluxe Ultrahard Modern Computing Device Designed by God Herself Somewhere in the Deep Moist Vulva of Cupertino Yes Yes Don’t Stop Oh My God Yes.

I believe that is the actual name of the product. I might be wrong. I do not really care.

Läs hela krönikan på sfgate.com

Leave a Reply