Spännande om rysskräck i dagens SvD

Gunnar Ã…selius är professor i historia vid Försvarshögskolan — och min f.d. seminarieledare vid historiska institutionen på Stockholms universitet. I dagens SvD/Brännpunkt skriver han en mycket intressant debattartikel om det militära hotet från Ryssland.

Bakgrunden är de talrika jämförelserna mellan Putin och Hitler:

Bilden av ett ryskt hot mot Sverige är inte trovärdig. Putin vet att Rysslands stormaktsställning förutsätter ostörd energiexport till Västeuropa. Invändningen att även Hitler på sin tid antogs resonera rationellt är missvisande. Putin, som uppfostrats i supermakten Sovjetunionens underrättelsetjänst, bör ha en bättre förståelse för källorna till makt i den moderna världen än en Wagnersvärmande luffare från Ästerrike-Ungern.

Debattartikeln är ett svar till f.d. översten (numera “säkerhetspolitisk komentator”) Bo Pellnäs, som skrev om Hitler/Putin i denna debattartikel på svd.se.

Leave a Reply