Svarta amerikaner nobbar militärtjänst

Det brukar heta — angående USA:s krig mot muslimer — att “vita skickar svarta för att döda bruna”. Tanken är att USA styrs av vita män som kontrollerar krigsmakten, där många svarta ur mindre bemedlade familjer utgör en oprortionellt stor del av soldaterna.

Citatet beskriver ganska bra känslan av rasism som många känner inför krigföringen.

Men nu sjunker antalet svarta som är intresserade av miltärtjänst drastiskt. Traditionellt har den stora lockelsen varit att få sin universitetsutbildning betald, efter militärtjänstgöringen. Men i och med att de amerikanska anfallskrigen mot Afghanistan och Irak blir allt mer impopulära så ställs utbildningsmöjligheterna i proportion.

En svart man uttalar sig i Washington Post:

There’s other ways you can pay for college. There’s other ways you can get your life together. Joining the Army, the military, comes at a very high price.

Ännu ett tecken på att det finns anledning till hopp, efter den hemska början på 2000-talet.

Leave a Reply

Back to Top