Japan, atombomberna och krigets slut

Nationalencyklopedins webbplats publicerar en ytterst intressant artikel om huruvida atombomberna över Hiroshima och Nagasaki var nödvändiga eller ej. Artikeln berättar om de två teorilinjerna som existerar: Traditionalister — menar att bomberna var nödvändiga för att få ett snabbt slut på kriget. Revisionisterna — menar att bomberna var onödiga i kriget …

Back to Top