“Makromodeller, informationshantering och aktörskap – en väg framåt för mikrohistoria?” av Linnea Bring Larsson

Historisk tidskrift har en obekväm regel om att det tar sex månader efter publicering innan artiklarna dyker upp på webben.

Det är skada för akademiker som måste vänta innan de kan läsa doktoranden Linnea Bring Larssons utmärkta uppsats; “Makromodeller, informationshantering och aktörskap – en väg framåt för mikrohistoria?”.

Linnea skriver i sitt abstract

Linnea Bring Larsson.

Today, there is a tendency among Swedish microhistorians to focus largely on empirical aspects of microhistory. However, an important aim of microhistory has always been to problematize theoretical macro models. […] This essay argues that microhistory still has an important role to play in theoretical discussions, if its aim is broadened. Specifically, it argues that microhistory should be used to discuss concepts of rationality, agency, and information processing.

Med andra ord gör Linnea en viktig insats, vill jag argumentera, inom den svenska historievetenskapen, vars teoridiskussion ofta lutar åt det torftiga hållet. Linnea skriver dessutom intellektuellt spänstig prosa.

Påminner fö om att även utomordentliga AnnaSara Hammar skriver i senaste HT.

Leave a Reply

Back to Top