Om kockan på ångbåten Rullaren och svensk maritim historia

  År 1947 gjorde schlagern “Jag är en kocka på ångbåten Rullaren” succé i Sverige. Skriven av Lennart “Pim-Pim” Falk och framförd av Elisabeth “Bullan” Weijden (bild) drev sången med populärkulturen om sjömän, som hade “en flicka i varje hamn”. Kockan på ångbåten Rullaren, den fruktade Blonda Kristin “känner konsten …

Förintelsens minnesdag

Årets uppmärksammande av Förintelsens minnesdag i tisdags – den 27 januari – har passerats. För oss som hoppats att dagen skulle bli ett högtidlighållande av värden som försoning, medmänsklighet och humanism blev dagen ett misslyckande. På grund av massakrerna i Gaza omgärdades istället högtiden av kontroverser. Detta är oändligt sorgligt …

Japan, atombomberna och krigets slut

Nationalencyklopedins webbplats publicerar en ytterst intressant artikel om huruvida atombomberna över Hiroshima och Nagasaki var nödvändiga eller ej. Artikeln berättar om de två teorilinjerna som existerar: Traditionalister — menar att bomberna var nödvändiga för att få ett snabbt slut på kriget. Revisionisterna — menar att bomberna var onödiga i kriget …