Sex år sedan hukande tigern

Jag läser på Nationalencyklopedins utmärkta webbplats att det idag är exakt sex år sedan filmen Crouching Tiger — Hidden Dragon hade premiär i Stockholm. Jag har så många minnen kring denna film. Jag såg filmen med två personer som på den tiden var nära vänner. Den ene förstod sig inte …